Wat is Let’s Encrypt SSL?

Heb je een publieksgerichte organisatie, zoals een kapper? Of verwerk je persoonsgegevens, zoals een webshop? Dan is Let’s Encrypt niet geschikt. In beide gevallen dien je een betaald SSL-certificaat aan te schaffen.

In theorie biedt een betaalde certificaatautoriteit (CA) meer garanties. Als een betaalde CA tekortschiet in het correct valideren van de informatie in een certificaat, en als gevolg daarvan de eindgebruiker financiële schade lijdt, bestaat er mogelijk een kans om een beroep te doen op de garantie van de betreffende CA. Bij Extended Validation (EV)-certificaten is het bedrag waarvoor men aanspraak kan maken op garantie doorgaans aanzienlijk hoger dan bij domeinvalidatie- of wildcard-certificaten.

  • Het moet echter benadrukt worden dat het zeer moeilijk is om daadwerkelijk aanspraak te maken op deze garantie.